YÖNETİM KURULU

Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ

(Başkan)

 

Doç. Dr. Erman AKILLI

 (Üye )

 

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

(Üye )

 

Dr. Öğr. Üyesi Enver TÜRKSOY

(Üye )

 

Öğr. Gör. Erhan BOLAT

(Üye )

 

Sinan KÜÇÜKYAZICI

Raportör