Akademik Personel

 Dr.Öğr.Üyesi Adem TAŞDEMİR

   AESEM Müdürü

   ademtasdemir@ahievran.edu.tr

                                                                                    

    Dr.Öğr.Üyesi H.Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ                                                 Dr.Öğr.Üyesi Serdar GENÇ

                   AESEM Müdür Yardımcısı                                                                                         AESEM Müdür Yardımcısı

                 kartaldemirgunes@ahievran.edu.tr                                                                               serdargenc1983@gmail.com

 

 

 

  Öğr.Görevlisi Mehmet Cemil TOPAL

 Halkla İlişkiler Uzmanı

                                                                                                                    mehmetcemiltopal@gmail.com