STEM Nedir?

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

 

İçerik :

STEM Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM eğitiminin kazandırdığı yetiler;

Katılımcılar       : Bu eğitime katılım herkes için geçerlidir.

Eğitim süresi    : 

Eğitim Yeri        : AESEM Derslikleri

Kontenjan         : 20 kişi

Belgelendirme : Katılımcılara AESEM tarafından «Katılım Belgesi » verilecektir.

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.                 

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Yerleşkesi  Tel : 0386 280 48 93