MİSYON

            Merkezimiz, örgün Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programları dışında; Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli Eğitim – Öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitemizin Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğin gelişmesine katkıda bulunur.

 

VİZYON

            AESEM, kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda topluma yayarak, Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.