Yönetim Kurulu

 

Dr.Öğr.Üyesi Adem TAŞDEMİR

(Başkan)

 

Prof. Dr. Nadir İLHAN

(Üye )

 

Dr.Öğr.Üyesi H.Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ

(Üye)

 

Dr.Öğr.Üyesi Serdar GENÇ

(Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Remzi CAN

 (Üye)

 

Yasin KILIÇ

(Raportör)