Yönetim Kurulu

 

Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR

(Başkan)

 

Prof. Dr. Nadir İLHAN

(Üye )

 

Doç. Dr. H.Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ

(Üye)

 

Dr.Öğr.Üyesi Serdar GENÇ

(Üye)

Doç. Dr. Remzi CAN

 (Üye)

 

Yasin KILIÇ

(Raportör)