Sosyal bilimlerde araştırma yapan araştırmacıların veri analizleri konusunda becerilerini geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kurs başarı ile tamamlayan herkes veri analizlerine dayalı olarak yorum yapabilecek, betimsel ve yordamsal istatistikler konusunda beceri kazanacak, yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak düzeyde veri analizi tekniklerini ve veri analizi paket programlarını kullanabilecek düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.

İçerik : Bölüm 1 : Bilimsel araştırma süreci, Temel İstatistik, Veriye Uygun İstatistik Analizinin Seçimi

            Bölüm 2 : SPSS Programının ekran öğeleri.

            Bölüm 3 : Verilerin tanımlanması.

            Bölüm 4 : Kolerasyon analizi ve yorumları.

            Bölüm 5 : Bağımsız (independent) ve bağımlı (dependent) ölçümleri tanımlanması.

            Bölüm 6 : Bağımlı (dependent) ölçümlerde analizler.

            Bölüm 7 : Regresyon (regression) analizinin tanımı.

            Bölüm 8 :Korvaryans (Covariance) nedir ve neden önemlidir.

            Bölüm 9 :Çoklu değişkenli istatistikler (Multi-variate statistics)

            Bölüm 10:Parametrik olmayan (non-parametric) ölçümlerde istatistikler.

      Katılımcılar  : Lisans - Yüksek Lisans - Doktora öğrencileri, Öğretim üyeleri ve Araştırma görevlileri, Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma çalışanları, Araştırmacılar

Özel Şartlar  : Katılımcılar, bilgisayar destekli uygulama yapacaklarından kendi şahsi bilgisayarları ile katılımları önerilmektedir.

Eğitim Tarihi :  Cumartesi - Pazar 10:00 - 13:00 saatleri arası 5 Hafta olup Toplam 30 Saat 

Eğitim Yeri    : AESEM Binası Cacabey Kampüsü

Kurs Ücreti   : Toplam 600 TL

                     Kurslarda sınıflar 15 kişi ile sınırlıdır.

                    

Nasıl Başvurabilirim ? AESEM web sayfası veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.

*** Ödemelerinizi TC Vakıfbank Kırşehir Şubesi AESEM hesabı olan TR86 0001 5001 5800 7305 3055 59 nolu hesaba;  Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kurs Adı belirterek yatırmanız ve dekontu Merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü   Tel : 0386 280 48 92 – 93