İdari Personel

Yasin KILIÇ

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

y.kilic@ahievran.edu.tr

yasinkilic22.yk@gmail.com

0386 280 48 93