AESEM, kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda topluma yayarak, Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 17.09.2008 yılında kurulmuştur.