Genel Bilgiler

AESEM, kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda topluma yayarak, Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 17.09.2008 yılında kurulmuştur.