Bu eğitimde katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

İçerik : Yetişkin özellikleri ve yetişkin eğitimi, İletişim becerileri, Eğitim programı ve öğretim, Sunu teknikleri ve materyal geliştirme, Değerlendirme ve yöntem teknikleri.

Katılımcılar : Kendi sektöründe eğitimci olmak ve bunu belgelemek isteyen sektör personelleri.

Eğitim Saati  : 45 Saat

Eğitim Yeri   : AESEM Binası Cacabey Kampüsü

Devam Zorunluluğu : Kurslara %70 devam zorunluluğu vardır.

Kontenjan  : 20 kişi

Belgelendirme : Başarılı olan katılımcılara AESEM tarafından «Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası» verilecektir.

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.                 

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü Tel : 0386 280 48 93