Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

İçerik : Araştırmacılara deney hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım beslenme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir. Başarılı olanlar “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.

 

Katılımcılar   : Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir.

 

Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Kayıt Tarihi   : Kayıtlar Devam Etmektedir, Kayıt olmak için geç kalmayın!!!

Eğitim Tarihi : Grup tamamlandığında başlayacaktır. TOPLAM 80 saat - 40 saat teorik ve 40 saat Uygulama şeklindedir.

Eğitim Yeri :  Teorik dersler         Sürekli Eğitim Merkezi AESEM Derslikleri

                              Uygulama dersler   Tıp Fakültesi Laboratuarları

Kurs Ücreti    : Toplam 500 TL Kurslarda sınıflar 50 kişi ile sınırlıdır.

 

Ön Koşul   : Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kursun sonunda girecekleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası ONLİNE KAYIT veya sekretarya aracılığı ile kayıt yapabilirsiniz.

*** Ödemelerinizi TC Vakıfbank Kırşehir Şubesi AESEM hesabı olan TR86 0001 5001 5800 7305 3055 59 nolu hesaba;  Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kurs Adı belirterek yatırmanız ve dekontu Merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü Tel : 0386 280 48 93