Temel müzik bilgisinin ve Bağlama çalgısını çalabilme becerisinin kazandırılması ve geleneksel Türk Halk Müziği çalgısı olan bağlamayı sevdirmek, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, değişik çalma tekniklerini tanıtmak, bağlamanın tarihsel sürecini aktararak yöresel örnekler çaldırmak, müzik kültürünü geliştirip müzikal ifadeyi zenginleştirmek.

İçerik : Bu programda kursiyerlere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Katılımcılar   : Öğrenciler (İlköğretim, Orta öğretim ve Üniversite öğrencileri) Kamu personeli, Akademik ve idari personeller.

Eğitim Saati  : Toplam 4 Kur (Ay) 80 Saat (Uygulama) / Herbir kur 20 saat

Eğitim Yeri   : AESEM Binası Cacabey Kampüsü

Kontenjan    :10 kişi 

Belgelendirme : Programın sonunda katılımcılara «Katılım Belgesi» verilecektir.

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü   Tel : 0386 280 48 92 – 93