Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

İçerik : Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi - işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Katılımcılar   : Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, PDR, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji (Lisans) Mezunları. 

Başlama Tarihi :  Kursumuz kontenjan tamamlandığında  başlayacaktır.

Kurs Süresi : 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saat

Eğitim Yeri    : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM) Binası Cacabey Kampüsü

Kontenjan  : 10 kişi ile sınırlıdır.

Kesin kayıtlar için; Mezuniyet Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf

Not : Eğitimlerimizin teorik kısmına %70, uygulama kısmına %80 devam mecburiyeti vardır.

Belgelendirme: Programın sonunda katılımcılara «Aile Danışmanlığı Sertifikası» verilecektir.

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası ONLİNE KAYIT veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü Tel : 0386 280 48 92–93