Kurslar

RESİM YORUMLAMA EĞİTİMİ

           

    Katılan meslek uzmanı ve uzman adaylarının; çocukların çizgisel gelişim basamakları, figürlerin anlamları, resimlerin psikolojik ve duygusal yönlerini anlama konularında uzmanlaşmaları ile yapılandırılmış bir resim yorumlama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik : 1- Psikopedagojik açıdan çocuğu tanımak, çocuklarla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin yeri ve önemini açıklamak.

             2- Resimdeki belirti ve işaretlerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek.

             3- Resim yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları belirtmek.

             4- Bu kazanımlar doğrultusunda katılımcılara çocuğun çizgisel gelişimi konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanılarak, neler ile karşılaşacakları örneklendirilecek ve sınır dışına çıkan özel resimler hakkında bilgiler verilecek, simgelerin anlamları üzerine ileri bir teorik bilgi sonrası tam olarak resim yorumlama becerisi kazandırılacaktır.

              5- Projektif yöntemlerin yorumlanmasını yapılandırmak adına katılımcılara D10 Projektif çizim testi öğretilecektir, Bu sayede resim yorumlama daha sistematik bir hal kazanacaktır.

 Katılımcılar : Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anasınıfı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri mezun ve öğrencileri ve çalışma alanında çocuklar olan diğer meslek mensupları.

Kayıt Tarihi  : Her ayın ilk haftası başlar. Gruplar tamamlandığında kurs açılır.

Eğitim Saati  : Hafta sonu kurs seçenekleri ile 1 Tam Gün Toplam 8 Saat

Eğitim Yeri   : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi "AESEM" Binası Cacabey Kampüsü

Kurs Ücreti   : Toplam ................ TL  -  Kurslarda Gruplar 10 kişi ile sınırlıdır.

                    Programın sonunda «Katılım Belgesi» verilecektir.

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.

*** Ödemelerinizi TC Vakıfbank Kırşehir Şubesi AESEM hesabı olan TR86 0001 5001 5800 7305 3055 59 nolu hesaba;  Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kurs Adı belirterek yatırmanız ve dekontu Merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Cacabey Kampüsü   Tel : 0386 280 48 92 – 93