Kurslar

KOOPERATİF FİNANSMANI VE MUHASEBESİ KURSU (KOOP-GEP) EĞİTİMİ

      

    Kooperatifçi, kooperatiflerin özellikleri, kuruluş işlemleri, kooperatif üyeliği, üyelerin hak ve ödevleri, organları ve kooperatif işlemlerinin tek düzen muhasebe sistemine göre kaydedilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirecek kişidir.

İçerik : 17 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Kooperatifçilik Strateji Eylem Planı kapsamında (TÜKOSEP) kooperatiflerde yönetici olmak için KOOP-GEP belgesi zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitim kapsamına kooperatifçiliğe ilgi duyanlar, sendikalar ve yönetim kurulu üyelerine bu belgeyi almak zorunlu hale getirilmiştir. Kurs kooperatif finansmanı ve muhasebesi alanlarında verilecek eğitimlerle alternatif örnek bir kooperatifçilik eğitimi olacaktır. Verilecek bu eğitim Kooperatif finansmanı ve muhasebesi alanlarında yeterlilik sağlayamayanlara büyük bir fırsat niteliğinde olmayı hedeflemektedir.

Katılımcılar : Kooperatiflerde yöneticilik yapmak isteyen bireyler, kooperatiflerde finansman alanında görev yapan mali müşavir ve muhasebecilere yönelik TÜRKİYE de ilk olmak üzere "kooperatif finansmanı ve muhasebesi" alanlarında zenginleştirilmiş kooperatifçilik finansmanı ve muhasebesi eğitimi verilecektir.

Kayıt Tarihi   : Her ayın son haftasına kadar devam eder. Grup tamamlandığında kurs açılır.

Eğitim Yeri    : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi "AESEM" Binası Cacabey Kampüsü - Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşların seminer salonları.

Eğitim süresi : Toplam 40 saat

Kurs Ücreti    : Toplam ....... TL

Programın sonunda katılımcılara 1- Kooperatif Finansmanı Eğitim Sertifikası

                                                     2-  Kooperatif Muhasebesi Eğitim Sertifikası

Nasıl Başvurabilirim? AESEM web sayfası "aesem.ahievran.edu.tr" veya sekretarya ile ön kayıt yapabilirsiniz.

*** Ödemelerinizi TC Vakıfbank Kırşehir Şubesi AESEM hesabı olan TR86 0001 5001 5800 7305 3055 59 nolu hesaba;  Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kurs Adı belirterek yatırmanız ve dekontu Merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İletişim : Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi "AESEM" Cacabey Kampüsü Tel.: 0386 280 4892–93